Sikkerhed og Orden


Orden
 1. Ret dig efter vægvagtens anvisninger.
 2. Forstyr ikke en der står og sikrer.
 3. Alle klubbens lokaler er totalt røgfrie (gælder også e-cigaretter, vandpibe etc.).
 4. Det henstilles at der IKKE bruges løst kalk (konkurrencer er undtaget for denne regel). Det støver meget og går kraftigt ud over indeklimaet.
 5. Kom ikke med beta, før du ved om klatreren ønsker det (kommenter ikke andres klatring).
 6. Træk dit reb ned når du går fra en rute, så andre kan komme til.
 7. Ryd op efter dig selv (og gerne andre!).

Medlemskort
Medlemskort skal altid bære synligt. Medlemskort skal fremvises hvis vægvagten spørger om det.
Henvendelser vedr. medlemskort kan rettes til medlem@ploeks.dk.

Hvem må sikre hvem?
For at klatre på de høje vægge i PLØKS, skal du mindst have et ”Kursus 1” eller tilsvarende erfaring. Vil du gerne føre ruter og sikre din makker som fører ruter, skal du have et ”Kursus 2” eller tilsvarende erfaring.
 
Du skal have ”Kursus 2”, før du må sikre ”prøveklatre” og andre uerfarne alene.

Gæsteklatrere
Gæsteklatrere skal henvende sig til vægvagten før de begynder at klatre.

Sikringsbevis/ godkendelse
Det er til en hver tid vægvagten der afgøre om du må klatre. Du kan derfor godt komme ud for, ikke at kunne bruge særligt udstyr eller teknikker, hvis vægvagten ikke er fortrolig med det.
Ved uenighed, kan vægvagten eventuelt spørge en instruktør til råds, hvis der er en tilstede.
I sidste instans kontaktes sikkerhedsudvalget som træffer den endelige afgørelse. Men på dagen i en aktuel situation, er det altid vægvagtens afgørelse der er gældende. 
Kontaktoplysninger til sikkerhedsudvalget findes på siden "Personer" på ploeks.dk

Er du allerede erfaren klatrer, når du starter hos os eller kommer på besøg, skal du demonstrere din kunnen for vægvagten, før du må starte med at klatre. Du skal vise, at du behersker følgende:
 • at du gennemfører et fuldstændig korrekt makkertjek
 • at du sikrer med hånden på bremserebet og rebet holdes i bremseposition
 • at du til hver en tid kan bremse et fald
 • at du kan nedsænke din makker til jorden roligt og kontrolleret
 • at du forstår vigtigheden af korrekt kommunikation mellem klatrer og sikrer
 • at du er opmærksom.

Udstyr
Der må kun bruges godkendt klatreudstyr.
Klubbens udstyr er kun til låns for "dagskortklatre", kursus, børnehold og tilsvarende.
Soloklatring (uden reb eller anden sikring) er ikke tilladt.

Undervisning
Det er kun PLØKS egne uddannede instruktører der må undervise på klatrevæggen.
Henvendelser vedr. undervisning og kurser kan rettes til kursus@ploeks.dk.
 
Adgang/ nøgler
 • Klubben kan kun betragtes som åben, hvis der er en vægvagt til stede. 
 • Andre end vægvagter kan få nøgle til klubben hvis de udfører et "tillidshverv" for klubben (dem med "guld medlemskort"). Disse personer er IKKE vægvagter og kan derfor ikke holde klubben åben for øvrige medlemmer, men udelukkende for dem selv og deres personlige gæster.
 • Man skal minimum være fyldt 18 år, og have "Kursus 2" (eller tilsvarende erfaring), for at kunne komme i betragtning til en nøgle.
 • Der er elektronisk adgangskontrol til klubbens faciliteter. Den udleverede "nøglebrik" er personlig og der kvitteres for den. Der er forskellige adgangsniveauer. "Nøglebrikken" skal afleveres ved udmeldelse, eller hvis man ikke længere opfylder kriterierne for at have en "nøglebrik".
 • Bortkommer nøglebrikken skal man straks rette henvendelse til klubbens nøgleansvarlige.
 • Henvendelser vedr. adgang og nøgler kan rettes til noegle@ploeks.dk. 

 
Udlevering af nøglebrik
For at kunne få en nøglebrik skal du opfylde ovenstående krav og derefter rette henvendelse til klubbens nøgleansvarlige på noegle@ploeks.dk her skal du vedhæfte et billede/ pdf af denne fuldmagt (fuldmagt.pdf) i udfyldt stand. Du vil herefter få besked om hvornår din nøglebrik er klar til afhentning. Der kan godt gå en måned.

Særligt om børn under 15 år
Klatrehallen er sjov og spændende at være i og børnene er meget velkomne, men samtidig er klatrehallen først og fremmest et sted, hvor der dyrkes sport.

Dansk klatreforbunds kursusnormer definere at minimumsalderen for at få udstedet et kursusbevis er 15 år. Derfor gælder der nedenstående særlige regler for børn under 15 år i klatrehallen.

Der kan dispenseres for disse regler, for børn der er tilmeldt, vores forskellige børne- og juniorhold. Dette sker efter aftale mellem forældre, trænerne, sikkerhedsudvalget og bestyrelsen.
 1. Børn under 15 år må kun klatre på topreb (altså ikke føre ruter).
 2. Børn under 15 år må ikke sikre andre.
 3. Der må ikke løbes og leges på madrasserne når der er nogen der klatre - det er faldunderlag.
 4. Fortæl børnene, at de ikke må klatre under hinanden.
 5. Vilde og støjende lege (fangelege og lignende) bør af sikkerhedsmæssige årsager undgås i klatrehallen.
 6. Løb ikke rundt i hallen.
 7. Lav en aftale med dine børn om, hvor højt de må klatre uden reb.
 8. Hold øje med dine børn, når de er med i klatrehallen.

Andre relevante dokumenter

 

Du finder os her

PLØKS - Skovlunde klatreklub
Lundebjerggårdsvej 7
2740 Skovlunde info@ploeks.dk Se på Google Maps